Tips oss 2400

Lukk

MMS-bilder kan sendes til 2400. Vi svarer alle tipsere og belønner månedens beste tipsere. Som tipser kan du selvsagt være anonym.

les videre

LÆRT NYTT BEGREP: - Jeg har i det siste blitt kjent med ordet "pulevenner". Unges forhold til sex overrasker meg, sier lensmann i Orkdal og Agdenes Elisabeth Eriksen. Foto: Politiet.

Gir ofrene noe av ansvaret

Lensmann mener unge drikker for mye og har for lav terskel for sex: - Vi kunne unngått flere voldtektsanmeldelser om de spilte Ludo i stedet.

- Det virker som det er naturlig for unge å ha sex på nachspiel. Men når de kommer til seg selv dagen derpå var det kanskje ikke så naturlig likevel, og vi får en voldtektsanmeldelse.

annonse
Det sier lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor i Sør-Trøndelag, Elisabeth Eriksen til Dagbladet.

Eriksen retter en pekefinger til begge kjønn.

Det får advokat Trine Rjukan til å rase: - Politiet burde vært mer opptatt av å få ned mørketallene, enn å være moralsk fordømmende, sier hun.

1,9 i promille

Mandag ble resultat fra prøver av berusede kvinner ved et voldtektsmottak i Trondheim kjent. Ifølge NRK viser prøvene at de berusede kvinnene i snitt hadde en promille på 1,9 da voldtekten skjedde.

Eriksen bekrefter at det ofte er involvert alkoholrus i voldtektsanmeldelser.

Hun sier hun i det siste har blitt kjent med begrepet "pulevenner".
-Terskelen for å ha sex er ikke høy. Det kan synes som de tar for lett på det. Vi kunne unngått flere anmeldelser om de unge hadde høyere terskel for sex - om spilte Ludo i stedet for å ha sex på nachspiel, sier Eriksen.

- Voldtekter anmeldes fordi man angrer etterpå?
- Anger tilsier at man gjorde noe bevisst, men jeg tror ikke det skjer med viten og vilje. Begge er berusa, de har sex og når jenta kommer til seg selv dagen etter - i ei seng der hun ikke skulle vært, husker hun ikke å ha gitt sitt samtykke til sex og anmelder voldtekt, sier Eriksen.

Vanskelig bevisførsel

Hun sier det i slike tilfeller hender at personen anmeldt for voldtekt stiller seg uforstående til anmeldelsen, fordi vedkommende mener samleiet var frivillig.
- Gutten tror ikke han har vært med på noe spesielt, men blir dagen etter anmeldt for voldtekt, sier Eriksen.

Eriksen sier det ofte er vanskelig å føre bevis i slike festvoldtektssaker.

- Gjør seg sårbare

Hun påpeker at det ved festvoldtekter blant ungdom gjerne ikke er snakk om fysisk skade.

- Men det å ikke gjøre motstand er ikke et samtykke. Om både jenta og gutten var mer forsiktige med alkohol, ville begges vurderingsevne vært sterkere, og anmeldelsen kunne vært unngått, sier Eriksen.

- Blir det ikke feil å si at det er opp til jenta å passe på å ikke bli voldtatt?
- Jeg synes man må kunne kreve av enkeltindivid at de ikke setter seg selv i ekstra sårbare situasjoner, slik mange ungdommer gjør ved å drikke for mye og å ha en lav terskel for sex, sier Eriksen.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER HER
annonse

Forsker på promille i voldtektssaker

  • • Som en del av sitt doktorgradsarbeid har overlege Cecilie Hagemann analysert blod- og urinprøver til kvinner som oppsøkte voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital i Trondheim mellom 2003 og 2010.
  • •264 blod- og urinprøver ble analysert. 84 prosent sa de hadde drukket alkohol for overgrepet.
  • • 120 kvinner ble testet før det hadde gått 12 timer. 85 prosent av disse testet positivt for alkohol, med gjennomsnittlig promille på 1,1.
  • •Promillen var ifølge beregningene i gjennomsnitt 1,9 da overgrepet skjedde.
  • Kilde: NRK